Inschrijven

Inschrijf formulier

Gegevens ouder/verzorger

Mijn kind zit op *

Gegevens kind

Belangrijke informatie en voorwaarden betreft het onderwijs binnen Moskee Essalaam

1. Inschrijving

Inschrijving gaat altijd via directie
Inschrijving gaat samen met contributiegeld (€ 100, - per jaar)
Contributienummer is inschrijfnummer
Inschrijfgeld is €10, - per jaar
Bij inschrijving moet het kind minimaal 6 jaar zijn

2. Betaling Lesgeld

Het niet op tijd betalen van het verplichte lesgeld leidt ertoe dat de moskee zich bezig moet houden met het herinneren van ouders aan hun verplichting.
Deze tijd kan de moskee beter steken in het optimaliseren van het onderwijs.
Ouders/verzorgers van het kind zijn verplicht om op tijd te betalen
Kosten en wijze van betalen

Aantal kinderen Jaarbedrag Betalen (uiterlijk) in de maand Aantal termijnen
1 €100, - Sep. ×€100, -

2
€200, - Sep, okt. 2× 2x€100, -
3 Sep, okt 3×€100, -
4 €300, - Sep, okt, nov,dec. 4×€100, -
5 €400, - Sep, okt, nov,dec, jan. 5×€100, -
6 €500, - Sep, okt, nov,dec, jan, feb 6×€100, -
7 €600 - Sep, okt, nov,dec, jan, feb, maart 7×€100, -
€700
3. Voetbal

In de voorgaande jaren hebben wij meerdere malen leerlingen in andere klassen gezet omdat de ouders aangaven dat de lestijden niet goed uitkwamen met het tijdstip van de voetbaltraining. Wanneer het kind vervolgens op een andere tijd moest trainen werd er weer bij de moskee aangeklopt dat het kind weer in een andere klas gezet moest worden, terwijl dit verplaatsen van kinderen enorm veel werk oplevert voor de schooladministratie.

Mede hierdoor is ‘voetbal’ of welke sport dan ook geen geldige reden meer om uw kind van lestijd te laten veranderen.

Bij deze herinneren wij de ouders eraan dat het uw verantwoordelijkheid is om te bepalen of de toekomst van uw kinderen voor gaat of een sport op dat tijdstip.

4. Mobiele telefoon

Wij verzoeken de ouders vriendelijk om geen mobiele telefoons aan hun kinderen mee te geven wanneer zij les komen volgen in de moskee, omdat de mobieltjes meestal gebruikt worden om de les te verstoren:
- Kinderen gebruiken de mobieltjes om andere leerlingen en docenten te fotograferen en zetten dit vervolgens op het internet.
- Ook worden er sms’jes verzonden naar andere leerlingen, zelfs uit andere klassen etc..
Al deze zaken zorgen ervoor dat onze kinderen zich niet kunnen concentreren tijdens de lessen.
Naar aanleiding van herhaaldelijke problemen met mobieltjes heeft de administratie besloten dat: mobiele telefoons in beslag worden genomen wanneer deze gezien wordt bij een leerling.
*De ouder van het kind kan dan de mobiele telefoon ophalen bij de administratie*

5. Snoepgoed
a. Kauwgom:
Jammer genoeg vinden wij sporen van kauwgom geplakt op het tapijt van de moskee en onder tafels en stoelen.
b. Chips:
Dit product is om te beginnen erg slecht voor de gezondheid van onze kinderen. Daarnaast zorgt het voor veel rommel op de moskeevloer en onze kinderen worden er hyperactief van.
c. Frisdranken met prik / Zoete dranken:
Deze dranken zijn net als chips niet gezond maar voor de lessen is het ergste dat kinderen die dit drinken zich niet goed kunnen concentreren, slecht luisteren, veel bewegen en vaak vervelend zijn.

Wij verzoeken ouders met klem om gezonde etenswaren en dranken met hun kinderen mee te sturen naar de moskee zoals een boterham en melk of jus.

Wij raden het gebruik van snoep/koek/chips/frisdrank ook af buiten de moskee.

6. Vervelend gedrag

Dit probleem is de grootste belemmering bij het onderwijzen van onze kinderen.
Vervelende kinderen maken het zowel voor de leerkracht moeilijk om les te geven, als voor de andere kinderen om op te letten en te leren. Zelfs de kinderen die hard hun best doen en een hoog niveau halen hebben last van dit onbesproken gedrag.
Wij zijn erg blij dat er ouders zijn die welwillend zijn en samen met ons werken aan het tegengaan van het vervelende gedrag van deze kinderen.
Jammer genoeg zijn er ook ouders die de vervelende kinderen juist aanmoedigen doordat de ouder het bijvoorbeeld opneemt voor zijn vervelende kind waar hij/zij bijstaan. Sterker nog komt het voor dat de ouder de leerkracht en directie bedreigt waar het vervelende kind bij staat. Hierdoor begrijpt het kind dat hij/zij volledige toestemming heeft gekregen om ten allen tijde zich vervelend te gedragen.

Omdat wij deze vorm van lesverstoring willen tegengaan hebben wij het volgende afgesproken:
a. Het aanpakken van de problemen in samenwerking met “de vaderraad” van de School van moskee Essalaam.
b. Ouders van vervelende kinderen worden uitgenodigd om met de directie tot een oplossing te komen.
c. Wanneer er geen verbetering komt in het gedrag van het kind blijft er jammer genoeg geen andere mogelijkheid over dan uitschrijving.

7. Afwezigheid

Leerlingen moeten ten allen tijde aanwezig zijn tenzij het een noodzaak is.
De directie bepaalt wat ‘wel’ noodzakelijk is en wat ‘niet’.

Kinderen mogen niet wegblijven vanwege onnozele redenen zoals: markten, braderieën, kermissen, bezoek etc..
De leerkracht heeft voor elke les een doel dat behaald wordt. Wanneer uw kind afwezig is kiest u ervoor dat uw kind een achterstand oploopt ten opzichte van andere klasgenoten.

8. Het gebed

Het is erg belangrijk dat u als vader en moeder uw kind vaak herinnert aan het belang van het gebed. Doe dit op een zachtaardige manier en herinner ze aan de beloningen in het graf en in het paradijs.

Ook dienen alle kinderen thuis de wassing (alwodo) te verrichten zodat zij gelijk mee kunnen bidden in de moskee. Zorgt u ervoor dat uw kinderen eerst de wassing verrichten en dan pas naar moskee komen.

Het betreurt ons zeer om te zien dat veel kinderen, of niet mee bidden, of streken uithalen tijdens het gebed. Dat terwijl na het geloven in Allah en Zijn profeet vrede zij met hem, het gebed het allerbelangrijkste is voor een moslim.

Het is zelfs nodig dat leden van de vaderraad, Moge Allah ze Belonen, toezicht houden tijdens de gebeden in de moskee vanwege kinderen die niet ‘willen’ bidden.

9.Kleding

Wij moeten als ouders onze kinderen leren dat de moskee het huis van Allah is en dat je netjes gekleed moet zijn wanneer je de moskee bezoekt.

Het is niet gepast dat een leerling naar de moskee komt over Allah en de islam te leren in kleding waarbij je de ‘aurah kunt zien. Jongens dienen minimaal een driekwart broek te dragen en een t-shirt. En meisjes dienen een hijaab te dragen en kleding die losjes zit en niet doorzichtig is.

Daarnaast hoort een kind zich beleefd en rustig op te stellen in het huis van Allah.

Ik heb de informatie gelezen en accepteer de voorwaarden *
reCAPTCHA